MÜÜGITINGIMUSED

Seemi AS VEEBILEHE JA E-POE MÜÜGITINGIMUSED

1. KEHTIVUS

1.1 Käesolevad kasutustingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad Seemi AS poolt hallatava veebikeskkonna seemi.ee ja sellel asetseva e-poe (edaspidi Seemi AS e-pood) kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Seemi AS e-poest tellitud kaupade ja toodete (edaspidi Kaup) ostu-müügileping (edaspidi Leping) sõlmitakse Seemi AS ja Kaupa telliva Eestis elukoha aadressi omava füüsilise isiku või Eestis asukoha aadressi omava juriidilise isiku (edaspidi Klient) vahel vastavalt Tingimustele.

1.3 Lisaks käesolevatele Tingimustele ja Lepingule reguleerivad Seemi AS e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ja väljakujunenud head tavad.

1.4 Kui Seemi ja klient soovivad kaubelda Seemi AS e-poe kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel peab klient Seemi AS e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitama, et ta on tutvunud ja nõustub müügitingimustega.

2. KAUP JA KAUBA HIND

2.1 Seemi AS veebilehel seemi.ee kuvatud Kaup võib olla märgistatud järgmiste staatustega

2.1.1 Seemi AS e-poes müügil olev Kaup. Kauba juures on toodud umbkaudne tootekogus, hind/hinnad ja mõõt/mõõdud. Seemi AS e-poest ostmise nupp on aktiivne. Antud Kaup võib olla saadaval ka kaupluses.

2.1.2 Ettetellitav Kaup. Kauba juures võivad olla mõõtmed, hind ja kogus. Nupp „Telli ette“ on aktiivne. Nupu juures on toodud ettetellimise tingimused.

2.2 Seemi AS veebilehel olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad kehtivat käibemaksu.

2.3 Seemi AS e-poest tellitavale Kaubale lisandub transpordihind, mis arvutatakse Kliendi korvis vastavalt tellitava kauba kogusele ja valitud transpordiviisile.

2.3.1 Pakiautomaadi transporditasu sõltub kapi suurusest. Hinnad on toodud trnsporditingimuste all.

2.3.2 Kulleri transporditasu arvestamine on kilopõhine. Hinnad on toodud trnsporditingimuste all.

2.3.3 Tingimustest toodud transpordi hinnad on orienteeruvad. Ajakohane, hetkel kehtiv hind on toodud korvis. Seemi ASl on õigus igal ajahetkel transpordi hindasid muuta.

2.4 Kauba kohaletoimetamise hinnakiri Seemi AS e-poes ja kaupluses müügil olevale Kaubale on märgitud transporditingimustes ja esitatud ettemaksuarvel.

2.5 seemi jätab endale õiguse korrigeerida Kaupade hindasid, sh juhul, kui muutub käibemaks. Kaupade hindu ei ole võimalik tagasiulatuvalt muuta Tellimustes, mille osas Tellija on teinud 100%-lise ettemaksu.

2.7 Toodete värvus võib pildiga võrreldes teatud määral varieeruda. Taimede pildid on illustreerivad.

2.8 Kinkekaart

2.8.1 Seemi AS kinkekaardid on müügil väärtustega 10€ ja 30€.

2.8.2 Kinkekaarte väljastatakse ainult paberkandjal.

2.8.3 Kinkekaardi väärtuses saab selle saaja valida endale meelepärast Kaupa Seemi AS kaupluses. Kinkekaart ei kehti e-poes.

2.8.4 Kui Kauba maksumus on väiksem kinkekaardi väärtusest, siis vaheraha ei tagastata. Kui Kauba maksumus ületab kinkekaardi väärtuse, saab Klient puudujääva osa tasuda kassas.

2.8.5 Kinkekaardil puudub kehtivusaeg, v.a juhud, kui tegu on sooduskampaania raames soetatud kinkekaardiga. Sel juhul on kinkekaardi kehtivusaeg määratud kampaaniareeglites.

2.8.5 Kinkekaart pole vahetatav rahaks.

3. TELLIMUSE ESITAMINE JA LEPINGU JÕUSTUMINE

3.1 Tellija ostukorv luuakse nupule “Lisa korvi” vajutamise hetkel.

3.2 korvis olevate toodete arv on muudetav lahtris „kogus“. Toote korvi lisamine ei kohusta Tellijat ostma.

3.3 Klient saab tooteid vajadusel korvist eemaldada.

3.4 korvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

3.5 Tellimuse vormistamiseks sisestab Klient korvi lehel nõutavad andmed, valib makse- ja kohaletoimetamisviisi, tutvub ja nõustub seejärel Tingimustega ning vajutab nupule „Maksma”. Kliendi poolt Seemi AS e-poodi sisestatud tellimus (Tellimus) loetakse üldjuhul sooviks sõlmida tellitud Kauba ostu-müügileping.

3.6 Tellimuse vormistamisel Klient kontrollib oma kontaktandmete õigsust, sest informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine ning vahel ka võimalikud lisakulutused.

3.7 Leping loetakse sõlmituks, kui Klient on tasunud ettemaksu ning Seemi AS on asunud Tellimust täitma. Pärast tellimuse kinnitamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus.

3.8 Lepingut ei loeta sõlmituks juhul, kui ei tasuta ettemaksu 100% ulatuses.

3.9 Arvel on ära toodud Seemi AS andmed, Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu edastatakse tellimus.

4. LEPINGU TÄITMISE TÄHTAEG JA KORD

4.1 seemi täidab Tellimuse sõltuvalt Kliendi asukohast 7-14 päeva jooksul. Viivituse korral võetakse Kliendiga täiendavalt ühendust.

4.2 Seemi AS on kohustatud tellitud Kaupa Kliendini toimetama üksnes Tellimuses märgitud Eesti aadressil. Välismaale toimetatakse Kaupa erikokkuleppel.

4.3 Tellitud kaubad edastatakse Kliendile transporditeenuste osutajate abil. Võimaliku transporditeenuse osutaja ja transpordi viisi valib Klient Tellimuse tegemisel. Erinevate võimalike transporditeenuse toimimine on kirjeldatud Seemi AS veebilehel.

4.4 Juhul, kui Tellimust ei ole võimalik koheselt terviklikult täita (kõiki tellitud Kaupu ei ole laos, Kaupadel on erinevad tarneajad vms), saadab Seemi AS tellitud kauba Kliendile mitme saadetisena, kui mitme saadetise transpordikulu jääb Kliendi arvel toodud summa piiresse.

4.5 Seemi ASl on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:

– kaup on laost otsa saanud;

– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

– kui Klient ei vasta Seemi AS poolt kehtestatud tingimustele.

4.6 Kui Seemi ASl ei ole võimalik Tellimust täita, võetakse Kliendiga ühendust ning pakutakse asendustoodet või tagastatakse tasutud summa juhul, kui Klient on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

5. KAUBA EEST TASUMINE Seemi AS E-POES

5.1 Seemi AS e-poes müügil oleva Kauba eest 100%-lise ettemaksu saab tasuda Seemi AS e-poes olevate pangalinkide kaudu või edastatud arveldusarvele ülekandena.

5.2 Makse sooritamiseks vajutab Klient peale andmete sisestamist ja makseviisi valimist nupule „Maksma”. Klient juhendatakse läbi pangalingi maksma. Pärast makse sooritamist saadetakse Kliendile ostukinnitus koos arvega Kliendi poolt sisestatud e-maili aadressile.

5.3 Toodete eest saab Klient tasuda Swedbank, SEB Pank pangalingi kaudu.

5.4 Kuni Kauba eest täieliku tasumiseni on Kaup Seemi AS omand ning ostmiseks kättesaadav teistele klientidele.

6. LEPINGUST TAGANEMINE NING KAUPADE VAHETAMINE

6.1 Seemi AS jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul,

6.1.1 kui Klient ei ole tellimuse eest 100% ulatuses tasunud;

6.1.2 kui Kauba kohaletoimetamise aadress asub väljaspool Eesti Vabariigi piire.

6.1.3 kui tellitud Kaupa ei ole mistahes põhjusel võimalik tarnida. Sellisel juhul saadab seemi Tellijale vastavasisulise e-kirja Tellimuses näidatud Tellija e-maili aadressile ja tagastab 14 päeva jooksul Tellija poolt tehtud ettemaksu.

6.2 Kliendil on õigus pärast tellimuse eest tasumist, kuid enne toodete väljastamist või Kliendi poolt toodetele järele tulemist oma tellimus tühistada, saates Seemi AS e-posti aadressile info@seemi.ee vastavasisulise kirja koos taganemise põhjuse, arve numbri ja oma arvelduskonto numbriga. Ettemaks tühistatud tellimuse eest koos transpordimaksumusega tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul alates avalduse esitamist.

6.3 Kliendil on õigus taganeda Tellimuse alusel sõlmitud Lepingust ilma põhjenduseta 14 päeva jooksul alates tellitud Kauba üleandmisest Kliendile. Kui mõni tellitud Kaupadest jõuab Tellijani teistest hiljem, siis kehtib hiljem kättesaadud Kauba suhtes taganemisõigus alates hilisemast kättesaamisest. Tagastamiskulud kannab Klient. seemi tagastab Kauba eest saadud summa 14-30 päeva jooksul Kliendile. Transpordikulud seoses Kauba toimetamisega Kliendini ei kuulu hüvitamisele.

6.4 Kliendil on õigus tagastada või vahetada 14 päeva jooksul oluliste puudustega (praak) Kaupu. Tagastamise või vahetamisega seotud transpordikulud kannab seemi. Kauba tagastamisel kannab seemi Tellimuse summa 100% ulatuses 14-30 päeva jooksul Kliendi kontole.

6.5 Tagastada ega vahetada ei saa ettetellitud Kaupu, eritellimusel valmistatud Kaupu (valmistatud arvestades Kliendi isiklikke vajadusi või Kliendi poolt esitatud spetsiifilisi tingimusi) ning riknenud või kasutamistähtaja ületanud Kaupu.

6.6 Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis, dokumentidega (kasutamisjuhis vms), markeeringutega, terve ja kasutamata. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama seda kahjustamata.

6.7 Kui tagastatav toode on kahjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludel, jätab seemi endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluvast summast või loobuda hüvitamisest täies mahus. seemi ei vastuta ka toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

6.8 Kauba tagastamiseks tuleb täita Tagastusleht, mille viide asub Seemi AS veebilehe jaluses. seemi võtab pärast avalduse saamist Kliendiga ühendust ja lepib kokku Tagastamisega seotud asjaolud.

6.9 Seemi AS e-poest tellitud Kaupade garantiitingimused annab vastava Kauba tootja ja need on kirjas Kauba pakendil või eraldi lehel Kauba juures. Kui eelpool toodud viisil ei ole garantiitingimusi edastatud või garantiitingimused ei vasta seadusele, kehtivad seadusega vastavale kaubale sätestatud garantiitingimused.

6.10 Garantiist tulenevat nõuet saab Seemi ASle esitada ainult koos Kauba eest tasumist tõendavate maksekorralduste, ostuarvete ja garantiitingimuste juures oleva garantiitalongiga.

6.11 Kliendil on õigus oluliste puudustega Kaupa vahetada garantiiajal. Kaup peab olema originaalpakendis, markeeringutega ja kasutamata. Kauba vahetamiseks tuleb täita Tagastusleht, sh selgitada Kaupade vahetamise põhjus. Garantii korras Kauba vahetamisega seotud kulud kannab Seemi AS.

7. TELLIJATE ANDMETE KASUTAMINE

7.1 Seemi ASl on õigus koguda Klientide poolt Seemi ASle avaldatud isikuandmeid (Tellija nimi, aadress, telefon ja e-posti aadress).

7.2 Seemi ASl on õigus vajadusel avaldada Klientide andmeid Tellimuse täitmiseks ka kolmandatele isikutele.

7.3 Seemi ASl on õigus kasutada Klientide andmeid ka oma majandustegevuse raames reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile, kui Klient on selleks nõusoleku andnud.

7.4 Seemi ASl on õigus Kliendi igasuguse makseviivituse korral edastada Kliendi isikuandmeid kolmandale isikule avaldamiseks maksehäirete registris.

7.5 Seemi ASl on õigus avaldada Kliendi isikuandmeid kolmandale isikule, kui see on vajalik Lepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks, s.h. õigusnõustajale, kohtutäiturile ning kohtule.

7.6 Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks.

8. VASTUTUS

8.1 seemi vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Seemi AS ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2 Pooled vastutavad otsese varalise kahju tekitamise eest juhul, kui kahju põhjustati tahtlikult või raskest hooletusest. Käesolev säte ei piira seadusest tulenevat Kauba tootja vastutust.

8.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8.4. Seemi AS ei kompenseeri Kliendile võimalikku moraalset kahju seoses hindade, tarneaegade ja muude tingimuste muutumistega käesolevate tingimuste raames.

9. MUUD TINGIMUSED

9.1 Kõik veebilehel olevad materjalid on autoriõigustega kaitstud. Materjalide kasutamiseks tuleb eelnevalt luba küsida Seemi ASlt.

9.2 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3 Kliendi ja Seemi AS vahel seoses Seemi AS e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse.

Müügitingimused
Transpordi info
Tagastamistingimused