x-ga märgitud taimed saabuvad kassettides ja neid on rohkem.

Arvudega näidatud taimed (12,15) on nn. poolvalmis tooted, mis saabuvad hooaja lõpus.
Nad on suured taimed ja kallimad. Nende kogus on näidatud tabelis.