MÜÜGITINGIMUSED

1. KEHTIVUS
1.1 Käesolevad müügitingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad Seemi AS poolt hallatava veebikeskkonna seemi.ee ja sellel asetseva e-poe (edaspidi Seemi AS e-pood) kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Seemi AS e-poest tellitud kaupade ja toodete (edaspidi Kaup) ostu-müügileping (edaspidi Leping) sõlmitakse Seemi AS (edaspidi Müüja) ja Kaupa telliva Eestis elukoha aadressi omava füüsilise isiku või Eestis asukoha aadressi omava juriidilise isiku (edaspidi Klient) vahel vastavalt Tingimustele.
1.3 Lisaks käesolevatele Tingimustele ja Lepingule reguleerivad Seemi AS e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ja väljakujunenud head tavad.
1.4 Kui Müüja ja Klient soovivad kaubelda Seemi AS e-poe kaudu käesolevas dokumendis sätestatud Tingimustel peab klient Seemi AS e-poes tellimust vormistades kinnitama, et ta on tutvunud ja nõustub müügitingimustega.
1.5 Müüja jätab endale õiguse ühepoolselt täiendada ja muuta Tingimusi. Muudatused ja täiendused jõustuvad alates nende avaldamisest interneti leheküljel www.seemi.ee. Kui Klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendi ja Müüja vahel tekkinud õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

2. KAUP JA KAUBA HIND
2.1 Seemi AS e-poes müüdavate kaupade hinnad on märgitud toodete juurde ja sisaldavad käibemaksu.
2.2 Seemi AS e-poes pakutav sortiment võib erineda Seemi AS jaekauplustes müügilolevast sortimendist. Kaupluses on sortiment laiem kui e-poes.
2.3 Toodete värvus võib pildiga võrreldes teatud määral varieeruda. Taimede pildid on illustreerivad.

2.4 Seemi AS e-poest tellitavale kaubale lisandub kohaletoimetamise hind vastavalt kliendi poolt valitud transpordiviisile ja transpordi teostaja hinnakirjale.
2.5 Seemi AS jätab endale õiguse korrigeerida Kaupade hindasid. Kaupade hindu ei ole võimalik tagasiulatuvalt muuta juba esitatud tellimustes.
2.6 Seemi AS e-poes müüdavate kaupade hinnad ja allahindlused võivad erineda Seemi AS kauplustes müügilolevate kaupade hindadest.

2.7 Kaupade juures märgitud kaal on Kauba kaal koos pakendiga ja mõõtmed on pakendi mõõtmed.

3. TELLIMUSE ESITAMINE JA LEPINGU JÕUSTUMINE
3.1 Tellija ostukorv luuakse nupule “Lisa korvi” vajutamise hetkel. Korvis olevate toodete arv on muudetav lahtris „kogus“. Klient saab tooteid vajadusel korvist eemaldada. Korvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.
3.2 Tellimuse vormistamiseks sisestab Klient korvi lehel nõutavad andmed, valib kohaletoimetamisviisi, tutvub ja nõustub seejärel Tingimustega ning vajutab nupule „Esita tellimus”.
3.3 Kaupa saab tellida Omniva pakiautomaatidesse, suuremõõtmelisi saadetisi  Omniva kulleriga. Võimalik on ka  tulla kaubale ise järgi Tallinna kauplusesse Artelli 8c. Sellisel juhul transporditasu ei lisandu.
3.4 Pärast tellimuse esitamist saadetakse Kliendile kinnitus tellimuse sisu, transporditasu ja arvelduskonto numbriga. Pärast makse laekumist võetakse tellimus töösse ja kaup edastatakse postifirmale hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates makse laekumisest. Kui Klient valib kauba kohaletoimetamisviisiks „Tulen ise järgi“, siis saadetakse talle hiljemalt 3 tööpäeva jooksul informatsioon selle kohta, et kaup on komplekteeritud ja Klient võib sellele järgi tulla Artelli 8c kauplusesse.

3.5 Ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui Klient on tasunud esitatud arve 100%-lise ettemaksuna.

4. LEPINGU TÄITMISE TÄHTAEG JA KORD
4.1 Kaup saadetakse teele 3 tööpäeva jooksul pärast kliendi poolt arve tasumist. Kaup loetaks Kliendi poolt kättesaaduks kui Kaup on vastu võetud kullerilt või välja võetud pakiautomaadist. Kauplusesse tellitud ja makstud Kaubale tuleb järgi tulla 7 päeva jooksul alates sellest kui Klienti on teavitatud, et kaup on komplekteeritud.
4.2 Seemi AS on kohustatud tellitud Kauba Kliendini toimetama üksnes Tellimuses märgitud Eesti aadressil.
4.3 Tellitud Kaubad edastatakse Kliendile transporditeenuste osutajate abil. Transporditeenuse osutaja ja transpordiviisi valib Klient Tellimuse tegemisel.
4.4. Seemi loeb lepingu täidetuks Kauba üleandmisega transpordi osutajale.
4.5 Seemi AS-l on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgmistel juhtudel:
– kaup on laost otsa saanud;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
– kui Klient ei vasta Seemi AS poolt kehtestatud tingimustele.
4.6 Kui Seemi AS-l ei ole võimalik koguTellimust täita, võetakse Kliendiga ühendust ning pakutakse asendustooteid või tagastatakse raha nende toodete eest, mida pole võimalik tarnida.
5. KAUBA EEST TASUMINE Seemi AS E-POES
5.1 Seemi AS e-poes müügil oleva Kauba eest 100%-line ettemaks tuleb tasuda tellimuse kinnitusel näidatud arveldusarvele.
5.2 Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna Kauba müügihinna ja kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Kohaletoimetamise tasu ei lisandu kui kauaba kättesaamise kohaks on valitud Seemi AS Artelli tn.8c kauplus Tallinnas.
5.3 Kaup väljastatakse pärast 100%-lise ettemakse laekumist.
6. LEPINGUST TAGANEMINE NING KAUPADE VAHETAMINE
6.1 Seemi AS jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul,
6.1.1 kui Klient ei ole tellimuse eest 100% ulatuses tasunud;
6.1.2 kui Kauba kohaletoimetamise aadress asub väljaspool Eesti Vabariigi piire.
6.1.3 kui tellitud Kaupa ei ole mistahes põhjusel võimalik tarnida. Sellisel juhul saadab Seemi Tellijale vastavasisulise e-kirja Tellimuses näidatud Tellija e-maili aadressile ja tagastab 14 päeva jooksul Tellija poolt tehtud ettemaksu.
6.2 Kliendil on õigus taganeda Lepingust ilma põhjenduseta 14 päeva jooksul alates tellitud Kauba kättesaamisest. Tagastamiskulu kannab Klient.
6.3 Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb saata vabas vormis taganemisavaldus e-kirjana meiliaadressile: epood@seemi.ee või täita taganemisavalduse vorm, mille leiate seemi.ee kodulehelt. Pärast seda tuleb Kaup tagastada 14 päeva jooksul aadressile Artelli 8c, 10621 Tallinnas. Postiga saates tasub postikulud Klient. Müüjale saabunud tagastusi aktsepteeritakse üksnes koos taganemisvormi või –avaldusega.
6.4 Seemi AS tagastab Kauba eest saadud summa 14 päeva jooksul Kliendile. Transpordikulud seoses Kauba toimetamisega Kliendini ei kuulu hüvitamisele.
6.5 Kliendil on õigus tagastada või vahetada 14 päeva jooksul oluliste puudustega (praak) Kaupu. Puudustega kauba tagastamise või vahetamisega seotud transpordikulud kannab Seemi. Kauba tagastamisel kannab Seemi Tellimuse summa 100% ulatuses 14 päeva jooksul Kliendi kontole.
6.6 Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis, dokumentidega (kasutamisjuhis vms), markeeringutega, terve ja kasutamata. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama seda kahjustamata.
6.7 Kui tagastatav toode on kahjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludel, jätab Seemi endale õiguse loobuda hüvitamisest. Seemi ei vastuta ka toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
6.8 Seemi soovitab kauba tagastamise soovi korral esmajärjekorras võtta meiega ühendust telefonil 6 553 890.
6.9 Seemi AS e-poest tellitud Kaupade garantiitingimused annab vastava Kauba tootja ja need on kirjas Kauba pakendil või eraldi lehel Kauba juures. Kui eelpool toodud viisil ei ole garantiitingimusi edastatud või garantiitingimused ei vasta seadusele, kehtivad seadusega vastavale kaubale sätestatud garantiitingimused.
6.10 Garantiist tulenevat nõuet saab Seemi AS-le esitada ainult koos Kauba eest tasumist tõendavate maksekorralduste, ostuarvete ja garantiitingimuste juures oleva garantiitalongiga.

7. TELLIJATE ANDMETE KASUTAMINE
7.1 Seemi AS-l on õigus kasutada Klientide andmeid ka oma majandustegevuse raames reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile, kui Klient on selleks nõusoleku andnud.
7.2 Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingu täitmiseks.
8. VASTUTUS
8.1 Seemi AS vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Seemi AS ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate Tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

9. MUUD TINGIMUSED
9.1 Veebilehel www.seemi.ee olevad materjalid on autoriõigustega kaitstud. Materjalide kasutamiseks tuleb eelnevalt luba küsida Seemi AS-lt.
9.2 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.3 Kliendi ja Seemi AS vahel seoses Seemi AS e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse.